Socijalni i životni savetnik

Par reči o meni...

Dom
Dom za decu i omladinu "Drinka Pavlović" - Beograd
azurna obala
Azurna obala - Francuska

          Neću vas zamarati hvalospevima o mojim stručnim kvalitetima, radnim uspesima, diplomama, licencama,  sertifikatima, zahvalnicama, nagradama . . .

          Smatram da je važnije da vas informišem da je ROIS FLAEN moj pseudonim, u kojem smo u imenu ROIS moja supruga i ja, dok prezime FLAEN sačinjavaju prva slova imena naše petoro dece. Meni lično je značajno da vam napomenem i to da sam život počeo u nekadašnjoj SFR Jugoslaviji, u domu za decu bez roditelja i roditeljske brige “Drinka Pavlović” u Beogradu.  Sada živim na jugu Francuske (Côte d’Azur) srećan, ponosan i zahvalan. Srećan, jer se tako zaista osećam, ponosan kada god se “osvrnem unazad” i zahvalan,  jer imam toliko toga na čemu mogu biti zahvalan.

           Iza mene je trnovit, interesantan i dinamičan životni put, pun uspona i padova, put na kojem sam “skupio” mnoga znanja, mudrosti i iskustva koja mi  značajno pomažu u današnjem radu. Neko je nekada rekao: “Srećan je onaj ko otkrije  svrhu svog života”. Ja sam imao tu sreću da otkrijem i prepoznam da je svrha i osnovni smisao mog života – pružanje pomoći ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Bilo mi je mnogo lakše kada sam shvatio da ta pomoć ne mora jedino i uvek da bude u formi materijalne pomoći. Od tog momenta, svesno i predano radim na ispunjavanju svoje svrhe, što me čini srećnim, zadovoljnim i potpuno ispunjenim.  Otkrijte i vi svoju svrhu, radite na njenom ispunjenju i tada ćete još bolje razumeti o čemu govorim.

      Par reči o profesiji – socijalni radnik…

profesija

           Po obrazovanju, odnosno profesiji, ja sam Diplomirani socijalni radnik. Želim ukratko, malo bliže da vas upoznam sa ovom akademskom disciplinom i humanom profesijom.

         Prema definiciji  Internacionalnog udruženja socijalnih radnika, socijalni rad je organizovana i na naučnim principima zasnovana profesija u cilju pomoći pojedincima, grupama i zajednicama da uspostave svoje izgubljene mogućnosti za normalno socijalno funkcionisanje i stvaranje povoljnih uslova za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Osnova delovanja socijalnog radnika je analiziranje situacije i adekvatno savetovanje.

         Različiti oblici prakse socijalnog rada razvrstani su u područja, pre svega prema primeni različitih interdisciplinarnih metodskih kompleksa (socijalni rad sa pojedincem, grupom ili zajednicom), kao i prema kategoriji korisnika (rad sa decom, rad sa licima u brakorazvodnom postupku ili sa poremećenim bračnim odnosima, rad sa starim licima, osobama sa posebnim potrebama, maloletnim delinkventima, licima sa sociopatološkim ponašanjem, raznim zavisnicima i sl.).

         Područja socijalnog rada određuju specifičnost primene metoda, tehnika kao  i veština socijalnog rada adekvatnih za određenu kategoriju klijenata. Socijalni rad u svom delovanju  primenjuje više stručnih i naučnih oblasti i disciplina, kao što su sociologija, psihologija, biologija, političke nauke, zdravstvo, razvoj zajednice, pravo,  ekonomija i  dr.

             Ovim želim da vam ukažem da je socijalni rad veoma važna i respektabilna profesija o kojoj ne bi trebali suditi samo  na osnovu pojedinih “afera” koje su apsolutno neprihvatljive i nepoželjne, ali su nažalost ipak prisutne u gotovo svim profesijama današnjice. Socijalni radnici su visokohumane i empatične osobe čiji rad je usmeren na pomaganje licima koja su se našli u nekoj životnoj situaciji  u kojoj im je potrebna pomoć stručnih lica i institucija.  Ja tako doživljavam i obavljam profesiju socijalnog radnika.

                Prednosti online savetovanja

sumnja

                 Generalno, ljudi sa naših Ex Yu prostora su skeptični i još uvek podozrivo i sa nepoverenjem gledaju na traženje pomoći i saveta od stručnih lica, pogotovo kada je u pitanju online savetovanje. Navikli su da sve čuvaju u sebi, pokušavajući sami da se izbore sa problemom ili  eventualno savetujući se sa nekom  bliskom osobom.

                U savremenom svetu, online savetovanje funkcioniše  kao nešto “uobičajeno i normalno”. Online savetovanje je  pre svega praktično. Uz pomoć današnje tehnologije i brojnih mogućnosti za video komunikaciju, ne troši se dragoceno vreme odlazeći negde  na konsultacije i savetovanje. Još važnije je to da se u udobnosti svog doma, ljudi  osećaju mnogo komfornije, sigurnije, prirodnije i opuštenije. Svesni toga da se ne nalaze licem u lice sa osobom koja ih sluša, nekako  slobodnije i otvorenije pričaju o svom problemu što značajno doprinosi uspehu procesa savetovanja, a samim time i uspešnijem rešavanju problema. Stepen diskrecije je na najvišem mogućem nivou.

                   Želim da vas ohrabrim i podstaknem da koristite mogućnost online savetovanja iz više razloga, među kojima je možda najvažniji sledeći. Sve je veoma jednostavno. Potrebna je samo vaša odluka i jednostavnom procedurom, bez dugog čekanja na zakazani termin, imaćete susret sa osobom koja može i želi da vam pomogne.  Ukoliko se obratite nekom stručnom licu za pomoć putem online savetovanja, umesto da kao do sada,  stalno odlažete rešavanje problema i gurate ga pod tepih,  počećete konkretan rad na njegovom rešavanju.  Da možete sami ili uz pomoć bliskih osoba da rešite taj problem, taj problem više ne bi ni postojao, taj problem više ne bi ni bio problem, zar ne?

                   Socijalni i životni savetnik je kao neki “kibicer” koji sa strane posmatra partiju šaha i vidi neki dobar potez kojim jedan igrač može da stekne značajnu prednost ili čak i da pobedi, dok u isto vreme, taj igrač,  isuviše udubljen u partiju koju igra, taj potez ne vidi. Iskoristite mogućnost online savetovanja u vašoj partiji šaha koju svakodnevno igrate sa svojim životom. Slobodno me kontaktirajte ako vam zatreba stručan “kibicer” koji je maksimalno spreman da vam pomogne u toj vašoj partiji.

šah